site logo

FDA revokes emergency authorization for Chembio's COVID-19 antibody test